0
Bạn có 0 mã số dự thưởng
Bình chọn ngay cho các bài dự thi để có cơ hội nhận mã số dự thưởng và may mắn giành được những phần quà có giá trị.

10 VOTE = 1 Mã số dự thưởng

0
Hỏi tụi mình nhớ ai nhất sau chuyến đi,
thì có lẽ là cậu nhóc này,
cậu nhóc dẫn đường cho tụi mình ra thăm bè cá, dẫn đường để tụi mình không lạc giữa hồ tiêu, đón tụi mình đến, tiễn tụi mình khi ra về...
uh, không nhớ sao được :(